בס"ד
התקשרו עכשיו:
050-414-5359  
072-282-8034

אחריות, שימוש וקנייןהשימוש באתר זה ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בתקנון זה:  

המידע הנכתב באתר זה הנו בגדר מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחים או ייעוץ מקצועי אישי. אין מקים האתר מציג את האתר כמרשם רפואי או טיפולי. לכן, מובהר בזאת שמקים האתר או כל מי מטעמו לא יישאו באחריות לתכנים הרפואיים והלא-רפואיים הנמצאים באתר: אמינותם, דיוקם, תוכנם והשפעתם על משתמשי האתר, לעגמת נפש וכן לכל נזקים (ישירים או עקיפים) שייגרמו לך, או שנטען כי נגרמו לכל אדם או גוף, או לצד שלישי כלשהו, אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, בעקבות המידע המובא באתר זה. אין אנו נושאים באחריות לטעויות, לאי דיוקים או להשמטות באתר. אם נפלו טעויות באתר, הן נעשו בתום לב.


על כן, מובהר בזאת שמקים האתר, או כל מי מטעמו, אינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים ו/או שירותים שיירכשו באמצעות המטופל, בין אם בצורה ישירה או עקיפה. בגלישתך באתר זה, את/ה מביע/ה בזאת הסכמה שלא תהיה לך כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהיא כלפי מקים האתר.


ראוי לציין, כי המידע הנכתב באתר הנ"ל עזר לי, מקים האתר, באופן אישי, לאחר עיון והתמדה בתרגול המעשי. הידע והניסיון שרכשתי בנושא העיניים משמעותיים עבורי. לכל התרגילים ראוי לייחס חשיבות עליונה, הם לעזר רב ותרומה גדולה ומיטיבה לעיניים. יש תרגילים וביצועים שאינם ראויים לכולם, שהרי כל אחד שונה מהאחר, על כן יש להתייעץ עם המטפל – מקים האתר.


קורא האתר הזה, שרוצה לקבל שיפור ראייה בצורה הטבעית, חייב לעבור בדיקות עיניים שגרתיות כדי לבדוק את בריאות העיניים. עליו לשמור על העיניים בצורה בריאה. יש להימנע מרופאי עיניים, המנסים להציע את השימוש בהרכבת סוגי המשקפיים השונים: משקפיים לקריאה, משקפיים למרחק, משקפיים כהים, משקפי שמש וכל סוגי המשקפיים. כמו כן יש להימנע משימוש עדשות המגע, כמו גם מעדשות צבעוניות, משיטת הלייזר, מניתוחי העיניים ומשימוש בתרופות העלולות לגרום להחרפת ליקויי הראייה.

כתב ויתור

מקים האתר אינו אחראי לכל שימוש שהקוראים יעשו לרעה או לאי הבנה של המידע באתר זה.
יישום העצות שבאתר זה הוא באחריות הקורא בלבד.
מקים האתר אינו נותן הבטחה לאבחון, לטיפול, לריפוי בעיות עיניים ומחלות. 
מקים האתר נותן אך ורק מידע חינוכי לשיפור בהירות הראייה.

כל המידע והדעות שהובעו בזאת על-ידי מקים האתר ניתנים למטרות חינוכיות בלבד. המידע והמוצרים שהוזכרו באתר זה לא נועדו לאבחן או לטפל בכל בעיות העיניים או במחלות שונות ולא נועדו למנוע או לרפא בעיות שונות, למרות שהם עשויים. הקורא את האתר הנ"ל צריך לשקול בהחלטתו ולוודא, אלה דברים מיועדים בשבילו. 


איני רופא עיניים.בשיטה הטבעית ההתמקדות אצלי היא בתחום החינוכי לשיפור הראייה. לכן, המטופל יכול לקבל הצעות אודות טכניקות מועילות לטבת העיניים, על פי החלטתו. 

 

בהתבסס על החוויות שלי, לדעתי – האמונה הרווחת, לחיות בהרמוניה עם הטבע דרך בנייה, שיקום ושמירה על בריאות טובה, היא דרך חיים לבריאות פוטנציאלית ולאריכות ימים. אני מאמין, כי אורח חיים בריא טבעי הוא המדד היעיל ביותר לשמירה על בריאות ולמניעת מחלות קשות, לכן אורח חיים זה, הוא הטוב ביותר להבטחת הבריאות שכל אחד יכול לקבל.

אני גם מאמין, שכשהגוף ניזון כראוי ומתפקד בצורה מיטבית, הוא מסוגל ויכול להתרפא ממחלות.


זכויותך


זו זכותך להשתמש במוצרים הניתנים כמידע הכלול באתר זה, ללא אישור של אף אחד חוץ מעצמך, בהחלטתך. ברור, כי השימוש במוצרים הניתנים באתר זה כמידע, על אחריותך בלבד.


המטרה של מידע זה, כמו גם מטרת מוצרים אלה, היא לשפר את איכות החיים והבריאות. ייתכן וישנם אספקטים הקשורים לבריאותך, שיכולים להיות מושפעים בצורה בלתי תקינה  משימוש במידע זה או במוצרים אלה, לדוגמה, אם אתה נוטל תרופות אשר עשויות ליצור אינטראקציה עם כל מידע באתר זה או במוצרים המוצעים באתר זה. 

תמיד יש לבצע בדיקת עיניים על-ידי רופא עיניים ובדיקה רפואית על-ידי רופא.

כל הזכויות שמורות © 2014-2024, יואל לוי, "הראייה הברורה - התגלית הטבעית עבורך".


מקים האתר/המו״ל של אתר זה אינו מאפשר לאנשים לפרסם, להעתיק, לשכפל, להקליט, לתרגם, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, לשלוח דרך האינטרנט, להפיץ, להדפיס את המידע מאתר זה בכל צורה שהיא, לאחסן במאגר מידע בכל אמצעי – אלקטרוני, מגנטי, מכני, אופטי או בצורה שונה כל חלק מאתר זה, שלם או חלקי: טקסטים, כתבות, מידע מקצועי, גרפים או כל חומר אחר הכלול בו, ללא הסכמתו של מקים האתר/המו״ל, בכתב ומראש.

logo בניית אתרים